tel. 600 899 937                 Poniedziałek - Piątek ( 08.00 - 21.00 )

Image

Terapia ręki

Terapia ręki jest terapią skupiającą się na obręczy barkowej i kończynach górnych. Celem terapii jest rozwijanie motoryki małej, czyli zdolności manualnych dziecka, oraz poprawa ruchów precyzyjnych. Terapia w podejściu całościowym obejmuje ruchomość łopatek i stawów kończyn górnych oraz normalizację napięcia mięśniowego. W zależności od możliwości dziecka praca opiera się na wzmacnianiu siły mięśniowej kończyn górnych, stymulacji czucia powierzchniowego lub głębokiego, doskonaleniu zdolności chwytu, doskonaleniu kontroli wzrokowo-ruchowej oraz skoordynowaniu pracy oburącz.
FIZJOTERAPIA KINEZIS
Gabinet fizjoterapii

Prowadzona jest dokładna ocena:

* zakresu ruchomości stawów kończyny górnej,
* zdolności chwytania przedmiotów o różnym kształcie, a także rozluźniania chwytu,
* nadwrażliwości, podwrażliwości w obrębie kończyn górnych,
* napięcia mięśniowego
 
Podczas zajęć możliwa jest ocena za pomocą arkusza diagnostycznego.

Terapia przeznaczona jest dla dzieci:

* z zaburzeniem napięcia mięśniowego,
* z zaburzeniem precyzji ruchu,
* z brakiem koordynacji ruchów kończyny górnej,
* z zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej,
* z opóźnieniem w zakresie czynności samoobsługowych,
* z zaburzeniami zmysłu dotyku (dziecko nie lubi zabaw np. z plasteliną, nie lubi lekkiego dotyku i nowych ubrań, wkłada przedmioty do ust, wybiera twarde przedmioty).