tel. 600 899 937                 Poniedziałek - Piątek ( 08.00 - 21.00 )

Image

Terapia manualna

jest częścią medycyny, która zajmuje się badaniem i leczeniem zaburzeń czynności układu ruchu, a w szczególności schorzeń kręgosłupa. Pierwszym etapem przystąpienia do terapii manualnej jest przeprowadzanie wywiadu oraz badania palpacyjnego i funkcjonalnego narządu ruchu, po którym przystępuje się do terapii właściwej.
FIZJOTERAPIA KINEZIS
Gabinet fizjoterapii

Wybrane usługi terapii manualnej w naszym gabinecie

Terapia manualna tkanek miękkich

polega na wykorzystaniu określonych technik manualnych, mających na celu usunięcie napięć i dysfunkcji układu mięśniowo-powięziowego ( mięśni, ścięgien, więzadeł i powięzi).

Terapia manualna stawów

wykorzystujemy w niej bardzo efektywne i bezpieczne metody oraz techniki mobilizacji w celu zwiększenia zakresu ruchu i zmniejszeniu bólu, który towarzyszy ruchowi. Sama terapia manualna nie może powodować bólu a jedynie może jej towarzyszyć niewielkie uczucie dyskomfortu.

Terapia manualna wg koncepcji Maitland’a

Oparta jest na diagnozie oraz analizie odpowiedzi bólowej na określone ruchy i pozycje. Ruch w stawie oraz ewentualna wywoływana przez niego odpowiedź bólowa stanowią istotne składowe tej koncepcji. Podczas terapii cały czas stosowana jest ciągła, analityczna ocena pacjenta (przed, w trakcie oraz po terapii) umożliwiająca prawidłowe ustalenie rokowania, częstą kontrolę postępów oraz eliminowanie ryzyka urazów. Postępowanie takie umożliwia dostrzeżenie zmian ruchomości oraz ewentualnej odpowiedzi bólowej podczas pojedynczego zabiegu oraz całego cyklu leczenia. Na metodę składa się określony schemat wywiadu, badania (mechaniki stawów, jakości ruchu, czynników wywołujących ból) oraz terapii. Podczas terapii za pomocą technik mobilizacji, manipulacji i pracy na tkankach miękkich przywraca się prawidłowy stan tkanki objętej procesem patologicznym.

Techniki manipulacyjne HVLA i MET

stanowią bardzo powszechnie stosowaną metodę leczenia określaną mianem najbezpieczniejszych, a zarazem wysoce efektywnych manipulacji stawowych. Kluczem do sukcesu podczas pracy z wykorzystaniem w/w technik manipulacji jest precyzyjne skupienie siły w odpowiednim stawie.

Technika GOT

czyli ogólny zabieg Osteopatyczny to sposób badania i leczenia, który bierze pod uwagę całe ciało, jako jednolitą strukturę w czasie płynnego schematu działania. To mechaniczne i organiczne regulowanie całego ciała przez wykorzystanie naturalnych zdolności i sił człowieka do samoleczenia.

Terapia manualna Kaltenborn-Evjenth

zajmuje się w ramach ogólnie przyjętego postępowania diagnostycznego i terapeutycznego leczeniem odwracalnych zaburzeń czynności narządu ruchu, które wywodzą się z zaburzeń strukturalnych i towarzyszą im lub są ich następstwem. Dolegliwości są z reguły spowodowane zaburzeniami
czynnościowymi, których wczesne leczenie może zapobiegać późniejszym, dalszym patologicznym zmianom strukturalnym. Terapia manualna obejmuje wszystkie manualne techniki diagnostyczne i terapeutyczne w obrębie kręgosłupa oraz stawów obwodowych, służące do wykrywania i leczenia tych zaburzeń.
Kaltenborn-Evjenth Konzept jest kompleksowym postępowaniem terapeutycznym, na które składa się między innymi:
- Ocena stanu ogólnego pacjenta (ocena biomechaniczna i funkcjonalna).
- Leczenie - trakcje, mobilizacje, manipulacje stawów, mobilizacje tkanek miękkich, mobilizacje tkanki nerwowej.
- Informacja-instrukcja-trening kinezyterapeutyczny.