Regulamin Kinezis Gabinet Fizjoterapii

1. Rezerwacja wizyt

Rezerwację wizyty można dokonać od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-20:00 zgłaszając się osobiście do gabinetu mieszczącego się przy ul. Kościuszki 36 w Warszawie, telefonicznie pod numerem: 600-899-937, drogą mailową przez 7 dni w tygodniu na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub portal booksy.
Dla dobra i bezpieczeństwa pacjenta, specjaliści nie wykonują konsultacji specjalistycznych przez telefon.

2. Przybycie na wizytę

Prosimy pacjentów o przybycie 10 min przed planowaną wizytą. Przed pierwszą wizytą prosimy o zabranie ze sobą możliwie aktualnych dokumentów i badań związanych z obecnymi dolegliwościami (RTG, USG, wypis ze szpitala, skierowanie na rehabilitację, itd.). Na terapię funkcjonalną i fizykoterapie strój powinien pozwalać na swobodne odsłonięcie obszaru ciała związanego z obecnymi dolegliwościami. Niektóre terapie wymagają tego aby pacjent rozebrał się do bielizny. W trosce o Państwa komfort prosimy o założenie wygodnej bielizny. Zajęcia trwają 45 min. Czas terapii może zostać skrócony w przypadku nadmiernego zmęczenia pacjenta.

3. Odwoływanie wizyty

Pacjent może bez konsekwencji zmienić termin wizyty do 5h przed zaplanowaną terapią. W przypadku karnetów, nieodwołana w wyżej wymienionym terminie wizyta uznawana jest za odbytą. W przypadku nieodwołania wizyty pojedynczej w wyżej wymienionym terminie pacjent zobowiązany jest do uiszczenia opłaty za następy zabieg w momencie kolejnej rezerwacji.

4.Spóźnienia na wizytę

W przypadku późniejszego przybycia na wizytę czas terapii zostaje zmniejszony. Spóźnienie powyżej 30 minut, bez dodatkowej informacji ze strony pacjenta traktowane jest jako rezygnacja i rozpatrywane jest jako wizyta nieodwołana. Po upływie wyżej wymienionego czasu specjalista ma prawo przyjąć kolejnego pacjenta.

5. Bezpieczeństwo

  1. Za bezpieczeństwo dziecka oczekującego na zajęcia odpowiadają rodzice/opiekunowie.

  2. Zabrania się wchodzenia do sal terapeutycznych bez osoby prowadzącej zajęcia.

  3. Rodzice/opiekunowie zobowiązują się odbierać dziecko w ustalonym czasie po zakończeniu zajęć.

  4. Terapeuci i rejestracja nie ponoszą odpowiedzialności za dzieci nieodebrane przez rodziców/ opiekunów po zakończeniu zajęć.

  5. Placówka nie odpowiada za rzeczy pozostawione na jej terenie.

  6. Na terenie placówki obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.

7. Płatności

Po każdej dokonanej przez pacjenta płatności wystawiany jest paragon. W przypadku chęci otrzymania faktury należy zgłosić to przed dokonaniem płatności. Faktury na podstawie wcześniej otrzymanych paragonów nie zostaną wystawione.

7. Pakiety

Pakiety zabiegowe są ważne bezterminowo, lecz nie podlegają wymianie, odsprzedaży ani żadnej innej formie zbycia lub odstąpienia. Opłata wniesiona za pakiet nie podlega zwrotowi bez względu na liczbę wykorzystanych wizyt. Niewykorzystane wizyty z powodu nieobecności terapeuty, odbędzie się w innym terminie lub u innego terapeuty o takich samych kompetencjach, we wspólnie ustalonym terminie.

8. Elektroniczna dokumentacja medyczna

Zgodnie z rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania, zwane dalej „rozporządzeniem”. Wyrażam zgodę na prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej przez Kinezis Gabinet Fizjoterapii.

9. Zgoda na komunikacje elektroniczna

Wyrażam zgodę na przekazywanie mi informacji handlowych na temat zabiegów/terapii z wykorzystaniem telefonu (połączeń głosowych i sms) na wskazany przeze mnie nr telefonu oraz przesyłanie mi informacji drogą elektroniczną na wskazany przeze mnie adres e-mail w ramach serwisu lub aplikacji Booksy.

INFORMACJA DLA PACJENTA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Informujemy, że w związku z wykonywaniem świadczeń opieki zdrowotnej są przetwarzane Państwa dane osobowe.

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kinezis Gabinet Fizjoterapii Dawid Kowalczyk z siedzibą w Warszawie ul. T. Kościuszki 36, NIP: 771-280-96-87, tel. 600 899 937, email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu ochrony stanu zdrowia, świadczenia usług medycznych, udzielania świadczeń zdrowotnych (diagnostycznych i leczniczych), zarządzania udzielaniem tych usług i świadczeń, zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej, oraz diagnozy medycznej i leczenia, a także profilaktyki zdrowotnej. Podstawą prawną przetwarzania pozyskanych danych osobowych jest art. 9 ust.2 lit. h RODO* w zw. z art. 3 ustawy o działalności leczniczej oraz art. 24 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. W przypadku, jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych w celach marketingowych, zebrane w ten sposób dane mogą być wykorzystywane w celu skierowania do Pani/Pana komunikacji marketingowej dotyczącej działalności Kinezis Gabinet Fizjoterapii.

  1. Podczas świadczenia usług medycznych tworzona jest dokumentację medyczną, w której odnotowujemy wszystkie informacje dotyczące procesu leczenia, w szczególności są tam informacje o stanie zdrowia, jak również mogą znaleźć się informacje o nałogach. Informacje te są zbierane, gdyż jest to niezbędne do postawienia diagnozy i poprowadzenia w sposób właściwy procesu leczenia.

W celu zapoznania się z pełną informacją o przetwarzaniu danych osobowych RODO zapraszamy na stronę internetową : www.fizjoterapia-kinezis.pl w zakładce RODO